Regulamin - biegi dla dzieci i młodzieży

Aby zapoznać się z Regulaminem Biegów Dzieci i Młodzieży, należy kliknąć w link poniżej:

Regulamin w przypadku organizacji w/w biegów będzie dostępny w późniejszym terminie.