Poniżej prezentujemy podział na grupy startowe:

Fala 1 – UCIECZKA – start godz. 10:45 – numery startowe 1-150 – Lista zawodników (zobacz)

Fala 2 – NATARCIE – start godz. 11:30 – numery startowe 151 i powyżej – Lista zawodników (zobacz)

 

Skład grup startowych jest ostateczny i nie podlega zmianie. Zawodnik przypisany do danej grupy musi w niej wystartować. Start w innej grupie grozi dyskwalifikacją. Prosimy o wyrozumiałość i trzymanie się ustalonych zasad.